defr

DSC 2431

Wei all Joer huet de Comité vum Gaart an Heem Rëmeleng
d‘Memberen op hir traditionell Mammendagsfeier a gelueden.
De Mammen huet et gefall sech bei engem gudde Maufel an
engem gemittleche Patt verwinnen ze loossen. Eng schéin Tombola
huet bei dëser Feier och net duerfe feelen.
Bei dëser Geleeënheet huet de Comité där jéngster an där eelster
Mamm aus dem Veräin eng schéi Corbeille iwwerreecht.
No engem gelongenen Dag sinn d‘Mammen all zefridde mat
enger Rous heem gaangen.

 

Zum Seitenanfang