defr


Dikkrich war 2016 „Centre de Promesse“ vum Télévie. D’ Dikkricher Veräiner waren opgeruff ginn Suen ze sammelen für de Kampf géint de Kriibs ze ënnerstëtzen.

D’ Sektioun vu Gaart an Heem huet während deene leschte 9 Méint bei verschiddenen Aktivitéiten 3 400 € zesummekritt wéi Donën vu Memberen, Eisekucheverkaf um Virowend vum Nationalfeierdag, op der Chrëstfeier an um Uustermaart, en Deel vun der Recette vun der Tombola op der Chrëstfeier. Um Téléviedag den 23. Abrëll huet dunn eng Delegatioun vum Comité e Schéck vun 3.500 € iwwerreecht.

Zum Seitenanfang