defr
 

CTF Filsdorf

De Comité vun der Sektioun Fëlschdrëf huet der Mme Yvonne Wildgen-Kieffer häerzlech fir hiren 90te Gebuertsdag gratuléiert, an si mat engem schéine Blummenarrangement geéiert.

Zum Seitenanfang